Неожиданно: кошка и белка устроили игрища на крыше и попали на видео